Activitatea redacțională

  1. Petru Roșca la 70 de ani: Biobibliografie. Chișinău: ULIM, 2006. 85 p. – redactare și traducere in limba franceză.
  2. Vlad Ghimpu. Biobibliografie la 50 de ani. Studium. Chișinău: Foxtrot, 2007. 112 p. – traducere în limba franceză.
  3. Ghimpu Vlad. Les relations entre les Roumains et les Russes kiéviens au IX-ième et X-ième siècles. In „Muzeul național”, București, 2007. pp. 3-15 – traducere în limba franceză.
  4. Intertext No. 1/2. Revistă științifică. Chișinău: ULIM, 2007. 295 p. – secretar de redacție.
  5. Ana Mihalache. Dăruire întru dăinuire. Biobibliografie la 70 de ani. Chișinău: ULIM, 2008. 88 p. – redactare și traducere în limba franceză.
  6. Ilie Borziac la 60 de ani. Biobibliografie. Chișinău: ULIM, 2008. 114 p. – redactare și traducere în limba franceză.
  7. Zinaida Radu. La porțile înțelepciunii: Studium in honoris. Chișinău: ULIM, 2008. 90 p. – redactare și traducere în limba franceză.
  8. Zinovia Zubcu. Dăruire întru desăvârșirea Binelui. Studium in honorem. Chișinău: ULIM, 2009. 131 p. – redactare și traducere în limba franceză.
  9. Știința filologică în cadrul universitar: căutări și realizări. Chișinău: ULIM, 2009. 100 p. – redactor responsabil.