Prezentări la foruri didactico-ştiinţifice

Această pagină conţine Prezentări PowerPoint ale autorului, prezentate la diverse foruri didactico-ştiinţifice.

Prezentare ULIM

Tipuri de echivalență în traducerea textelor juridice

Probleme și dificultăți în traducerea actelor oficiale

La traduction littéraire et la circulation des oeuvres en République de Moldova

Grigore Vieru: lacrima românească tradusă în alte limbi

20 mars – Journée internationale de la Francophonie

La Francophonie – Mots croisés

La sémiotique des blagues

Învățarea limbilor străine prin programe asistate de calculator