Traducerea orală LA/LB

Descrierea cursului:

Traducerea orală LA/LB (franceza) este un curs practic, obligatoriu ce se axează pe consolidarea unităţilor lingvistice studiate anterior şi asimilarera unităţilor lingvistice noi specifice termaticii abordate în cadrul discursurilor din actualitatea internă şi internaţională. Acest curs vizează să asigure dezvoltarea capacităţii de reţinere a unităţilor lexico-gramaticale prin exerciţii de memorie, precum şi abilităţi de aplicare a metodelor, procedeelor şi tehnicilor de interpretare consecutivă a discursurilor.

Poziţionarea disciplinei în planul de studii: disciplina se raportă la modulul disciplinelor de specializare obligatorii.

 

Obiectivele generale ale cursului:

 • dezvoltarea competenţelor de traducere consecutivă și simultană;
 • achiziţionarea cunoştinţelor lingvo-comunicative din toate domeniile exploatate în interpretarea de conferinţe – politică, economie, juridică, societate, diplomaţie, civilizaţie şi cultură.

Aceste obiective generale se realizează prin obiectivele de referinţă:

 • perfecţionarea deprinderilor de înțelegere orală a mesajului;
 • formarea deprinderilor de reexprimare a mesajului (de durată mică, medie şi mare) în limba ţintă în limitele de timp respective;
 • formarea deprinderilor de luare de notiţe în scris pentru reexprimarea consecutivă în limba ţintă a mesajului/discursului oral.

 

Obiective formativ-dezvoltative:

La finele predării disciplinei Traducerea orală LA/LB studenţii trebuie să achiziţioneze  următoarele:

Competenţe gnoseologice (de cunoaştere):

 • să deosebească diverse tipuri de discursuri orale;
 • să opereze cu aparatul epistemologic (terminologic) al domeniului traducerii consecutive şi simultane;
 • să situeze tematica discursului oral în contextul evenimentelor care prilejuiesc aceste discursuri;
 • să definească dificultăţile de traducere a discursului oral;
 • să identifice parametrii semiotici ai discursului oral.

Competențe praxiologice (de aplicare în practică):

Disciplina respectivă are, cu preponderenţă, o importanţă practică, profesională, căci serveşte drept pregătire concretă către viitoarea profesie de interpret. Cursul nu prevede inculcarea întregii mase de cunoştinţe de care are nevoie interpretul pe parcursul activităţii sale, ci mai cu seamă prevede asimilarea metodei, care constă în implementarea în practică a teoriei interpretative a traducerii, teorie care a fost construită în baza interpretărilor de conferinţă şi apoi a fost extinsă şi asupra traducerilor scrise.

 • să realizeze traduceri consecutive (versiunea şi tema) cu utilizarea limbii străine A, folosind corect şi adecvat cunoştinţele lingvistice şi extralingvistice achiziţionate;
 • să stabilească legătura dintre competenţele teoretice achiziţionate şi necesităţile aplicării lor în practică;
 • să utilizeze adecvat echipamentul necesar interpretării de conferinţă;
 • să efectueze colectarea materialelor textuale pentru lecţiile practice cu exploatarea facultăţilor de orator;
 • să compare varianta tradusă de colegi cu varianta corectă, propunând diverse soluţii de alternativă.

Competențe de cercetare (creare):

 • să producă discursuri spontane (activitate de orator) la simularea situaţiilor profesionale;
 • să dezvolte aptitudinile de interpret prin practicarea exerciţiilor de traducere în afara orelor de curs;
 • să recomande soluţii pentru situaţiile de comunicare ambigue sau problematice;
 • să evalueze/autoevalueze calitatea traducerilor efectuate.

***

Corpusul de discursuri propuse pentru traducere:

Discursul 1 (FR) – Discours d’investiture du président de la République française, Monsieur Emmanuel Macron

Discursul 2 (FR) – Discours de Michaëlle Jean, à Paris, le 07 septembre 2017 à la Conférence des bailleurs et investisseurs pour le Tchad

Discursul 3 (FR) – Discours d’Emmanuel Macron devant la 72e Assemblée générale des Nations Unies

Discursul 4 (RO) – Alocuțiunea Președintelui României, domnul Klaus Iohannis, susținută în cadrul celei de-a 63-a sesiuni anuale a Adunării Parlamentare NATO /Discursul 4 (RU) – Выступление Владимира Путина на церемонии открытия 137-й Ассамблеи Межпарламентского союза

 

***

Grila evaluativă:

Nota 10 – nicio greşeală de sens, nici o greşeală de registru al limbii, debit rapid, coerent, logic.

Nota 9 – nicio greşeală de sens, nici o greşeală de registru al limbii, debit logic, coerent, însă puţin ezitant.

Nota 8 – 1 omitere de informaţie pertinentă, de la 1 până la 3 greşeli de registru al limbii, debit logic, dar ezitant, cu autocorecţii.

Nota 7 – 1 o greşeală de sens, 2 omiteri de informaţie pertinentă, de la 3 până la 5 greşeli de registru al limbii, debit lent, ezitant.

Nota 6 – 2 greşeli de sens, 3 omiteri de informaţie pertinentă,  de la 5 până la 7 greşeli de registru al limbii, debit foarte lent, ezitant.

Nota 5 – 3 greşeli de sens, 4 omiteri de informaţie pertinentă, de la 7  până la 9 greşeli de registru al limbii, debit extrem de lent, cu blocări intermitente.

Nota 4, 3, 2, 1 – mai mult de 4 greşeli de sens, mai mult de 4 omiteri de informaţie pertinentă, mai mult de 9 greşeli de registru al limbii, debit cu mai multe blocări decât reexprimări.

 

Notă:

Greşeală de sens – considerată cea mai gravă în practica de traducere, ea poate fi de 3 feluri: greşeală semantică, de contra-sens şi non-sens. De exemplu, greşeală semantică – atunci când unul din lexeme este tradus incorect şi neadecvat contextului, greşeală de contra-sens – atunci când da se traduce prin nu, alb prin negru etc.; greşeală de non-sens – atunci când microideea sau aserţiunea îşi pierde complet valoarea ajungând la absurd din cauza traducerii sale absolut incorecte (fie din cauza imperfecţiunii cunoştinţelor lingvistice, fie a celor extralingvistice).

Omitere de informaţie pertinentă – non reexprimarea în limba ţintă a unei idei sau microidei importante pentru conţinutul mesajului tradus (de exemplu, locul, timpul, cauza, efectul, motivarea, afirmarea, negarea etc. a unui eveniment);

Greşeală de registru al limbii – greşeală ce ţine de registrul fonetic, gramatical, stilistic al limbii (de exemplu, utilizarea incorectă în limba ţintă a genurilor, cazurilor, declinărilor, figurilor de stil, registrului verbelor, pronunţiei).